Mục lục Review truyện

I. Hiện đại:

 1. Vợ ngốc [A Bối] https://yukiht.wordpress.com/2014/11/22/vo-ngoc-a-boi/

2. Trêu chọc [Thị Kim] https://yukiht.wordpress.com/2015/04/28/treu-choc-thi-kim/

3. Không thể quên em [Hoa Thanh Thần] https://yukiht.wordpress.com/2015/04/10/khong-the-quen-em-hoa-thanh-than/

4. Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục [Tửu Tiểu Thất] https://yukiht.wordpress.com/2015/04/06/nguoi-khong-vao-dia-nguc-thi-ai-vao-dia-nguc-tuu-tieu-that/

5. Em là học trò của anh, thì sao? [Điền Phản] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/30/em-la-hoc-tro-cua-anh-thi-sao-dien-phan/

6. Chờ một ngày nắng [Điệp Chi Linh] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/20/cho-mot-ngay-nang-diep-chi-linh/

7. Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp [Điệp Chi Linh]  https://yukiht.wordpress.com/2015/03/16/moi-tinh-dau-cua-nang-bo-cap-diep-chi-linh/

8. Oan gia tương phùng [Tiêu Dao Hồng Trần]  https://yukiht.wordpress.com/2015/03/16/oan-gia-tuong-phung-tieu-dao-hong-tran/

9. Ngoan, anh yêu em [Orange Quất Tử ] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/16/ngoan-anh-yeu-em-orange-quat-tu/

10. Chờ em lớn, được không? [Diệp Lạc Vô Tâm] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/09/cho-em-lon-duoc-khong-diep-lac-vo-tam/

11. Chào em, Như Hoa [Tử Ngư Nhi] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/09/chao-em-nhu-hoa-tu-ngu-nhi/

12. Cặp đôi xui xẻo [Trạm Lượng] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/03/cap-doi-xui-xeo-tram-luong/

13. Cũng chỉ là hạt bụi [Mộc Phù Sinh] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/24/cung-chi-la-hat-bui-moc-phu-sinh/

14. Nuôi dưỡng thỏ tiểu thư [Cầu Mộng] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/22/nuoi-duong-tho-tieu-thu-cau-mong/

15. Copy mối tình đầu [Hoa Thanh Thần] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/18/copy-moi-tinh-dau-hoa-thanh-than/

16. Cô nàng mạnh mẽ [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/17/co-nang-manh-me-cuu-lo-phi-huong/

17. Oan gia ngõ hẹp [Dạ Lễ Phụ Mông Diện] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/08/oan-gia-ngo-hep-da-le-phu-mong-dien/

18. Này, chớ làm loạn! [Minh Nguyệt Thính Phong] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/21/nay-cho-lam-loan-minh-nguyet-thinh-phong/

19. Có cần lấy chồng không? [Ức Cẩm]  https://yukiht.wordpress.com/2015/01/17/co-can-lay-chong-khong-uc-cam/

20. Sam Sam đến đây ăn nè [Cố Mạn] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/17/sam-sam-den-day-an-ne-co-man/

21. Vợ ơi, chào em! [Nguyệt Hạ Điệp Ảnh] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/17/vo-oi-chao-em-nguyet-ha-diep-anh/

23. Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang [Ức Cẩm] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/16/con-tho-bat-nat-co-gan-hang-uc-cam/

24. Mối lương duyên trời đánh [Hoa Thanh Thần]  https://yukiht.wordpress.com/2015/01/16/moi-luong-duyen-troi-danh-hoa-thanh-than/

25. Ốc sên chạy [Điệp Chi Linh] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/12/oc-sen-chay-diep-chi-linh/

26. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên [Cố Mạn] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/12/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-co-man/

27. Cậu chủ hồ đồ [Tinh Dã Anh] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/21/cau-chu-ho-do-tinh-da-anh

 1. All in love – Cố Tây Tước – sự ganh tỵ không hề nhẹ https://yukiht.wordpress.com/2014/11/23/all-in-love-co…y-khong-he-nhe/

29. Tôi không phải thiên tài – Kim Tử https://yukiht.wordpress.com/2014/11/23/toi-khong-phai-thien-tai-kim-tu/

 1. Đen ăn đen – Cư Ni Nhĩ Tư https://yukiht.wordpress.com/2015/07/15/den-an-den-cu-ni-nhi-tu/

 2. Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em [Tình Không Lam Hề] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/02/mua-gio-thoang-qua-toi-yeu-em-tinh-khong-lam-he/

 3. Mãi mãi là bao xa [Diệp Lạc Vô Tâm] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/02/mai-mai-la-bao-xa-diep-lac-vo-tam/

 4. Trọn đời bên nhau [Mặc Bảo Phi Bảo] https://yukiht.wordpress.com/2015/06/20/tron-doi-ben-nhau-mac-bao-phi-bao/

 5. 33 ngày thất tình [Bào Kình Kình] https://yukiht.wordpress.com/2015/05/30/33-ngay-that-tinh-bao-kinh-kinh/

 6. Vì em mà anh đến [Huyền Mặc] https://yukiht.wordpress.com/2015/05/21/vi-em-ma-anh-den-huyen-mac/

 7. Thành phố hoang vắng [Thi Định Nhu] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/22/thanh-pho-hoang-vang-thi-dinh-nhu/

 8. Có duyên nhất định sẽ có phận [Tào Đình] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/02/co-duyen-nhat-dinh-se-co-phan-tao-dinh/

 9. Hóa ra anh vẫn ở đây [Tân Di Ổ] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/08/hoa-ra-anh-van-o-day-tan-di-o/

 10. Học sinh tồi trường Bắc Đại [Phá Đầu] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/12/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai-pha-dau/

 11. Năm tháng vội vã [Cửu Dạ Hồi] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/28/nam-thang-voi-va-cuu-da-hoi/

 12. Nghe nói nhân duyên do trời định [Sói Xám Mọc Cánh] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/02/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh-soi-xam-moc-canh/

 13. Mua dây buộc mình [Phiêu A Hề] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/04/mua-day-buoc-minh-phieu-a-he/

 14. Huyền của Ôn Noãn [An Ninh] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/09/huyen-cua-on-noan-an-ninh/

 15. Chẳng thể nói lời yêu [Lâm Phỉ Nhiên] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/11/chang-the-noi-loi-yeu-lam-phi-nhien/

 16. Nếu như anh yêu em [Hiểu Nguyệt] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/24/neu-nhu-anh-yeu-em-hieu-nguyet/

 17. Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời [Diệp Tử ] https://yukiht.wordpress.com/2015/09/24/gap-anh-la-su-bat-ngo-tuyet-voi-diep-tu/

 18. Scrates in love [Kyoichi Katayama] https://yukiht.wordpress.com/2015/11/26/socrates-in-love-kyoichi-katayama/

 19. Thâm Thâm Lam [Hốt nhiên chi gian] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/07/tham-tham-lam-hot-nhien-chi-gian/

 20. Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa [Đường Thất Công Tử ] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/21/nam-thang-la-doa-luong-sinh-hoa-duong-that-cong-tu/

 21. Thời niên thiếu không thể quay lại ấy [Đồng Hoa] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/15/thoi-nien-thieu-khong-the-tro-lai-ay-dong-hoa/

 22. Hứa trao em kim ngọc lương duyên [Hoan Hà] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/08/hua-trao-em-kim-ngoc-luong-duyen-hoan-ha/

52. Liên minh phe thất tình [Lam Tiểu Miết]

 1. Ký ức độc quyền [Mộc Phù Sinh] https://yukiht.wordpress.com/2016/01/26/ky-uc-doc-quyen-moc-phu-sinh/

 2. Hoa nở giữa năm tháng cô đơn [Sênh Ly] https://yukiht.wordpress.com/2016/01/03/hoa-no-giua-nam-thang-co-don-senh-ly/

 3. Quá thời hạn [Ngải Tiểu Đồ] https://yukiht.wordpress.com/2016/02/20/qua-thoi-han-ngai-tieu-do/

 4. Luôn có người đợi anh [Tuyết Ảnh Sương Hồn] https://yukiht.wordpress.com/2016/02/19/luon-co-nguoi-doi-anh-tuyet-anh-suong-hon/

 5. Ánh trăng nói đã lãng quên [Độc Mộc Châu] https://yukiht.wordpress.com/2016/02/24/anh-trang-noi-da-lang-quen-doc-moc-chau/

 6. Thế thân thì có làm sao [Trạm Lượng] https://yukiht.wordpress.com/2016/03/12/the-than-thi-co-lam-sao-tram-luong/

 7. Mưa nhỏ hồng trần [Trang Trang] https://yukiht.wordpress.com/2016/03/12/mua-nho-hong-tran-trang-trang/

 8. Từ bỏ em, kiếp sau nhé [Trang Trang] https://yukiht.wordpress.com/2016/03/06/tu-bo-em-kiep-sau-nhe-trang-trang/

61. Sự chờ đợi của Lương Thần [Tình Không Lam Hề ]

62. Ai là của ai [Tiên Chanh]Ai là của ai [Tiên Chanh]

63. Ai hiểu được lòng em [Lục Xu]

64. Không thể thiếu em [Nhân Hải Trung]

65. Tháng sáu trời xanh lam [Tâm Văn]

66. Người phiên dịch [Kỷ Viện Viện]

67. Nếu chỉ là thoáng qua [Mai Tử Hoàng Thì Vũ]

68. Nếu tình yêu nhiều hơn 1 chút [Nhân Gian Tiểu Khả]

69. Hơi ấm [Phong Tử Tam Tam] Những hố tào lao đã nhảy

70. Hãy chờ em đánh răng xong nhé [Hồng Cửu] Những hố tào lao đã nhảy

80. Kén cá chọn canh [Tùy Hầu Châu] Những hố tào lao đã nhảy

81. Hôn nhân giấy [Diệp Tuyên]

 1. Hồng nhan lộ thủy [Trương Tiểu Nhàn]

 2. Chỉ được yêu mình anh [Nam Lăng]

84. Ai gửi cánh thư vào trong mây [Ảnh Chiếu]

85. Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn [Di Thanh Trần]

86. Ánh sáng nhạt [A Bạch Bạch]

87. Em đừng mong chúng ta là người dưng [Duy Hòa Tống Tử ]

88. Chờ đợi thời gian được bên nhau [Thập Tứ Khuyết]

89. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em [Kiều Nhất]

90. Chàng trai năm ấy [Tuyết Ảnh Sương Hồn]

91. Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế [Noãn Noãn Phong Khinh]

92. Bạn gái cuối cùng của triệu phú [Tô Lưu]

93. Bị tuyển giai phu [Đan Ninh]

94. Gả cho Lâm An Thâm [Phong Tử Tiểu Thư]

95. Xin chào, kiểm soát viên [Tô Thích]

96. 1 cm ánh dương [Mặc Bảo Phi Bảo]

97. 5 năm bị đánh cắp [Bát Nguyệt Trường An]

98. Anh luôn ở bên em [Cố Tây Tước]

99. Đâu ngờ người ấy ngay bên ta [Cố Thất Hề]

100. Đành buông [Thiên Tầm]

101. Em là dưa chua, anh là cá [Tựu Quan]

102. Giữ chặt chị gái [Hồ Điệp Seba]

103. Hạnh phúc ngọt ngào [Scotland Chiết Nhĩ Miêu]

104. Hôn nhân đại sự [Tử Trừng]

105. Kẹo dẻo vị quýt [Mặc Bảo Phi Bảo]

106. Khi trời gặp đất [Nhàn Lệnh Lệnh]

107. Lục Thiếu Phàm, em yêu anh [Cẩm Tố Lưu Niên]

108. Vẫn mơ về em [Hồng Cửu]

109. Yêu đúng lúc, gặp đúng người [Cố Tây Tước]

110. Duyên đến chính là em [Mặc Ngư Tử 1123]

111. Em là tất cả những gì anh khao khát [Tùy Hầu Châu]

112. Đại thần em nuôi anh [Thiển Đạm Ngữ ]

113. Việc xấu trong nhà [Phó Du]

114. Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi [Lam Ninh]

115. Thiên kim đại chiến [Cửu Nguyệt Hi]

116. Anh đã thích em từ rất lâu [Dạ Mạn]

117. Ai nói tôi không biết yêu [Linh Độ Tịch Mịch]

118. Anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi [Cửu Cửu]

119. Bác sĩ cầm thú [Miêu Diệc Hữu Tú]

120. Boss đen tối đừng chạy [Mèo Lười Ngủ Ngày]

121. Từng đóa bọt sóng [Tửu Tiểu Thất]

122. Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về [Vô Xứ Khả Đào]

123. Hai mươi bảy lá thư tình [Vân Tê Ổ Lý]

124. Ai là mẹ của anh [Tắc Mộ]

125. Phồn Giản [Quân Ước]

126. Mạc Nhất, chân trời góc bể tôi quyết tìm được em [Ngư Du]

127. Phồn Giản [Quân Ước]

128. Ai là mẹ của anh [Tắc Mộ]

129. Hai mươi bảy lá thư tình [Vân Tê Ổ Lý]

130. Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về [Vô Xứ Khả Đào]

131. Ai là của ai [Thuần Vu Lưu Lạc]

132. Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân [Bát Nguyệt Trường An]

II. Cổ đại – Huyền huyễn:

1. Heo yêu Diêm Vương [Minh Nguyệt Thính Phong] https://yukiht.wordpress.com/2015/04/10/heo-yeu-diem-vuong-minh-nguyet-thinh-phong/

2. Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương [Ngạn Thiến] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/09/co-dau-thu-10-cua-quy-vuong-ngan-thien/

3. Bài học yêu của Tiểu Ma Vương [Minh Nguyệt Thính Phong] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/03/bai-hoc-yeu-cua-tieu-ma-vuong-minh-nguyet-thinh-phong/

4. Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa [Đường Thất Công Tử ] https://yukiht.wordpress.com/2015/03/01/tam-sinh-tam-the-thap-ly-dao-hoa-duong-that-cong-tu/

5. Cung đấu không bằng nuôi cún [Phong Lưu Thư Ngốc] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/26/cung-dau-khong-bang-nuoi-cun-phong-luu-thu-ngoc/

6. Chỉ cần có tiền ta yêu [Hiên Viên Việt] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/17/chi-can-co-tien-ta-yeu-hien-vien-viet/

7. Chàng ngốc ở thôn nọ [Phúc Bảo] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/14/chang-ngoc-o-thon-no-phuc-bao/

8. Vô Sắc Công Tử [Thẩm Tiểu Chi] – review cho 1 vạn sai lầm https://yukiht.wordpress.com/2015/02/14/vo-sac-cong-tu-tham-tieu-chi/

9. Ca tẫn đào hoa [Bảo Mỹ] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/10/ca-tan-dao-hoa-bao-my/

10. Bổn vương ở đây [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/08/bon-vuong-o-day-cuu-lo-phi-huong/

11. Béo mới là đẹp [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/02/08/beo-moi-la-dep-cuu-lo-phi-huong/

12. Án mạng đêm động phòng [Tựu Mộ] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/30/an-mang-dem-dong-phong-tuu-mo/

13. Tình kiếp Tam Sinh [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/01/23/tinh-kiep-tam-sinh-cuu-lo-phi-huong/

14. Nhị Gia nhà ta [Twentine] https://yukiht.wordpress.com/2014/11/29/nhi-gia-nha-ta-twentine/

 1. Công chúa cầu thân [Tiên Chanh] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/12/cong-chua-cau-than-tien-chanh/

 2. Tướng quân ở trên, ta ở dưới [Quất Hoa Tán Lý] https://yukiht.wordpress.com/2015/06/12/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-quat-hoa-tan-ly/

 3. Ti Mệnh [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/18/ti-menh-cuu-lo-phi-huong/

 4. Thiếu gia giúp đỡ chút nào [Trạm Lượng] https://yukiht.wordpress.com/2015/07/22/thieu-gia-giup-do-chut-nao-tram-luong/

 5. Đại Minh giang hồ trạch nữ ký [Thẩm Thương My] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/02/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky-tham-thuong-my/

 6. Ngâm vịnh phong ca [Mạch Thượng Lê Hoa] https://yukiht.wordpress.com/2015/08/28/ngam-vinh-phong-ca-mach-thuong-le-hoa/

 7. Chiết tẫn xuân phong [Thị Kim] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/05/chiet-tan-xuan-phong-thi-kim/

 8. Họa mi [Điền Tâm] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/05/hoa-mi-dien-tam/

 9. Vài lần hồn mộng [Cửu Lộ Phi Hương] https://yukiht.wordpress.com/2015/12/28/vai-lan-hon-mong-cuu-lo-phi-huong/

 10. Gái già 7 lần gả [Hoa Minh] https://yukiht.wordpress.com/2016/01/03/gai-gia-7-lan-ga-hoa-minh/

 11. Hữu duyên thiên niên tương hội II [Tuyết Ảnh Sương Hồn] https://yukiht.wordpress.com/2016/01/26/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi-ii-tuyet-anh-suong-hon/

 12. Man Cô nhi [Hồ Điệp Seba] https://yukiht.wordpress.com/2016/02/19/man-co-nhi-ho-diep-seba/

 13. Mã Văn Tài – Ngươi đáng đánh đòn [Mạc Giản Không Đường] https://yukiht.wordpress.com/2016/01/29/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don-mac-gian-khong-duong/

 14. Uyển Vân [Hoa Tuyết Tử ] https://yukiht.wordpress.com/2016/02/24/uyen-van-hoa-tuyet-tu/

29. Bảy kiếp xui xẻo [Cửu Lộ Phi Hương]

30. Không lấy hoàng thượng hắc ám [Lovely Tân Nhan]

31. Đại hiệp thỉnh bảo trọng [Trạm Lượng]

32. Thượng Cung [Vân Ngoại Thiên Đô]

33. Lên cung trăng tìm tình yêu [Hoa Thanh Thần]

34. Hoàng cung cẩm tú [Văn Tình Giải Bội]

 1. Hoàng tử yêu nói giỡn [Thái Tiểu Tước]

 2. Báo ân cái đầu ngươi ấy [Sữa Chua Be Be]

37. Công tử sờ sợ [Trạm Lượng]

38. Thượng thư đại nhân, biến [Tô Áng]

39. Cẩm Tâm [Công Tử Bạch]

40. Hương mật tựa khói sương [Điện Tuyến]

41. Diệm Nương [Hắc Nhan]

42. Diệp Thanh Hồng [Hắc Nhan]

43. Hành Vân công tử [Thư Lị]

44. Khắc tinh ở đâu đến [Tứ Nguyệt]

45. Vãn hương nguyệt [Hắc Nhan]

46. Vương gia rất nghiêm túc [Hạ Kiều Ân]

47. Vương phi thần trộm [An Dĩ Mạch]

48. Ma Tôn [Cửu Lộ Phi Hương]

49. Vạn dặm tìm chồng [Minh Nguyệt Thính Phong]

50. Cặp đôi hoàn cảnh [Lập Thệ Thành Yêu]

51. Thủy tú sơn minh [Na Chích Hồ Ly]

52. Hộ tâm [Cửu Lộ Phi Hương]

53. Đồn đại hại chết người ta [Nhĩ Nhã]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s